Verzekeringsdeskundige.nl

Verzekeringen voorkomen dat uzelf met grote financiële gevolgen wordt opgezadeld. Verzeker u daarom op een verstandige manier tegen schade of ander onheil van buitenaf.

Uw Verzekeringen

Wij stellen onze financiële dienstverlening voorop om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over de diverse verzekeringen. Wij bieden een ruim assortiment schade- en levensverzekeringen aan voor zowel particulieren als voor MKB verzekeringen; met uitstekende dekkingen en scherpe premies. Ons financieel adviesbureau in Enschede is dagelijks geopend voor een gesprek met één van onze verzekeringsadviseurs. Door de korte lijntjes kunnen wij u snel en helder financieel advies geven.

Wanneer derden schade lijden door uw toedoen, kan het zijn dat u de geleden schade moet vergoeden. Soms kan dat fors in de papieren lopen, vandaar dat het altijd verstandig is een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, kortweg AVP,  af te sluiten.

Hiermee bent u verzekerd voor schade die u als particulier, dus niet tijdens het uitoefenen van uw werkzaamheden, veroorzaakt.

Een dergelijke verzekeringen is bittere noodzaak. Schade kan namelijk bestaan uit smartengeld, ziektekosten, inkomstenderving et cetera. Sinds de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 kunt u als particulier sneller aansprakelijk worden gesteld, reden genoeg u door Laponder Voortman over deze noodzakelijke verzekering te laten informeren.

Indien schade aan glas niet is opgenomen in uw opstalverzekering kunt u deze ook apart verzekeren. Grote dubbele ruiten in uw woning kunnen wanneer zij kapot gaan een forse kostenpost betekenen. Overigens geldt dat ook voor bewoners van een huurhuis, want ruitbreuk valt onder de zogenoemde kleine reparaties die voor rekening van de huurder komen.

Met een glasverzekering bent u verzekerd tegen schade door glasbreuk. Verdere schade, in verzekeringsjargon gevolgschade valt meestal niet automatisch onder deze verzekering. Voor mensen die hoog wonen, zoals bewoners van een flatgebouw, is het zaak extra attent te zijn op de vergoedingen die worden uitgekeerd wanneer voor herplaatsing van het glas speciale voorzieningen nodig zijn. Laponder Voortman is u graag behulpzaam bij het in de gaten houden van die speciale gevallen!

Inboedelverzekeringen vergoeden schade aan uw inboedel die wordt veroorzaakt door onder andere brand, storm, water en diefstal en andere plotseling onverwachte gebeurtenissen. De meeste inboedelverzekeringen vergoeden de nieuwwaarde van uw beschadigde inboedel. U moet die waarde echter vooraf goed inschatten. Gaat u uit van een te lage waarde, dan bent u namelijk onderverzekerd waardoor u bij schade niet alles vergoed krijgt. Er zijn verschillende soorten inboedelverzekering, waarbij een extra uitgebreide inboedelverzekering over het algemeen is aan te raden. Uiteraard is Laponder Voortman u graag behulpzaam om u een passend advies te geven.

Voor uw inboedelverzekering is het van belang te weten hoe groot de waarde is van uw bezittingen. Via de inboedelwaardemeter kunt u zelf de waarde van uw inboedel berekenen.

Uw eigen huis moet u tegen alle mogelijke schades verzekeren om dit bezit veilig te stellen. Met een opstalverzekering bent u gedekt tegen brand, stormschade, inbraakschade en vele andere schades. Ook bijbehorende schuur en garage zijn verzekerd, net als tuinhekken- en muren, de cv-installatie, leidingen, vaste parketvloeren of keukens. Opstalverzekeringen zijn er in diverse vormen, van een standaarddekking tot een polis met de meest uitgebreide dekking. Het is ook mogelijk glasschade mee te verzekeren, in de meeste gevallen een goedkoop alternatief voor de afzonderlijke glasverzekering. Wij geven u graag een vrijblijvend advies.

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Een autoverzekering bestaat uit een wettelijk verplicht deel, de WA verzekering. Deze verzekering vergoedt schade die u toebrengt aan een tegenpartij indien u aansprakelijk bent. Deze wettelijke verzekering kunt u uitbreiden met een dekking voor schade aan uw auto (gedeeltelijk via een beperkt cascodekking en geheel via een cascodekking), met een inzittendenverzekering, rechtsbijstand en of pechhulp. De premie van deze verzekering is o.a. afhankelijk van uw leeftijd, merk en type auto, hoe lang u al schadevrij rijdt, jaarlijks aantal kilometers wat u rijdt en uiteraard de gekozen dekking. Er zijn verschillende aanbieders van autoverzekeringen, Laponder Voortman is u graag behulpzaam om u een passend advies te geven.

Wanneer u in het bezit bent van kostbaarheden in de vorm van bijvoorbeeld antiek, schilderijen of sieraden, dan kunt u daarvoor een kostbaarhedenverzekering afsluiten. Schade aan uw kostbaarheden wordt dan in principe, ongeacht de oorzaak, vergoed.

De kostbaarhedenverzekering is sedert het moment waarop beperkingen werden ingevoerd op de inboedelverzekering belangrijker geworden. De gebruikelijke inboedelverzekering biedt namelijk slechts een beperkte dekking. Het is sterk afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden of een kostbaarhedenverzekering nodig is. Laat u zich daaromtrent vrijblijvend door ons adviseren waarbij u ook de gevolgen voor uw andere verzekeringen in de gaten moet houden. Bij het afsluiten van een kostbaarhedenverzekering moet het verzekerd bedrag op de inboedelpolis in de meeste gevallen immers worden aangepast.

Ziekte, diefstal van bagage, een ongeval, er kan tijdens een reis van alles gebeuren. Niet leuk natuurlijk, want behalve irritatie zorgt het veelal ook voor financiële ellende. Verzekeringen die u afsluit voor tegenslag in eigen omgeving zijn vaak slechts beperkt of in het geheel niet geldig. Een reisverzekering kan in een dergelijk geval zijn dienst bewijzen. Bekijk vooraf altijd of een reisverzekering werkelijk nodig is én welke onderdelen u wenst te verzekeren. Binnen de reisverzekering onderscheiden we vier belangrijke elementen: bagage, geneeskundige kosten, onvoorziene kosten en ongevallen. Ook een doorlopende reisverzekering behoort tot de mogelijkheden.

Een advocaat, die in een aantal gevallen verplicht wordt gesteld, is duur. Daarom is een gang naar de rechter over het algemeen een kostbare aangelegenheid. Valt uw inkomen beneden een bepaalde grens, dan kunt u echter beroep doen op een van overheidswege gesubsidieerde rechtshulp. U betaalt dan slechts een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw draagkracht. Verdient u echter meer dan de vastgestelde limiet, dan moet u zelf eventuele rechtsbijstand inhuren. Wij adviseren u daarom een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Juristen in dienst van de verzekeraar gaan dan voor u aan de slag en onderhandelen met de tegenpartij om tot een oplossing bij een eventueel geschil te komen. Mede door hun optreden loopt een geschil meestal niet uit tot een proces. Overigens is een rechtsbijstandverzekering niet voor iedere Nederlander noodzakelijk. Wij bekijken graag of de kans groot is dat u in de toekomst voor hoge juridische kosten komt te staan.

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Een ongevallenverzekering keert in principe alleen uit na een ongeval waardoor lichamelijk letsel is ontstaan. Dat is in ons hedendaagse verkeer helaas een veel voorkomend beeld. Toch is het raadzaam u voor het afsluiten van een ongevallenverzekering goed te laten adviseren. In een aantal gevallen is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering namelijk eerder aan te bevelen. Laponder Voortman helpt u met een passend advies op weg. Voor doorgewinterde amateursporters valt een ongevallenverzekering bijvoorbeeld te overwegen. Veel van de tijdens het sporten opgelopen schade valt tenslotte ook onder de dekking van de ongevallenverzekering!

Het is ongetwijfeld niet het meest plezierige onderwerp om over na te denken, toch is het zaak eens goed stil te staan bij uw persoonlijke uitvaart. Op welke wijze wilt u dat uw uitvaart wordt geregeld? Een goede uitvaartverzekeraar respecteert uw laatste wens. Laponder Voortman kan u daarbij behulpzaam zijn.

U wordt (langdurig) ziek, en dan? Wanneer de werknemer zich ziek meldt, dan betaalt de werkgever het salaris door. Deze loondoorbetaling bij ziekte duurt maximaal twee jaar. Gedurende het eerste ziektejaar betaalt de werkgever meestal tot 100% van het salaris door; het tweede jaar daalt dit meestal naar 70%. Het kabinet wil de werkgever hiermee prikkelen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. De werknemer moet zelf ook meewerken aan reïntegratie, anders kan het loon worden stopgezet of dreigt aan het einde van het tweede ziektejaar zelfs ontslag.

Uw eigen huis moet u tegen alle mogelijke schades verzekeren om dit bezit veilig te stellen. Met een opstalverzekering bent u gedekt tegen brand, stormschade, inbraakschade en vele andere schades. Ook bijbehorende schuur en garage zijn verzekerd, net als tuinhekken- en muren, de cv-installatie, leidingen, vaste parketvloeren of keukens. Opstalverzekeringen zijn er in diverse vormen, van een standaarddekking tot een polis met de meest uitgebreide dekking. Het is ook mogelijk glasschade mee te verzekeren, in de meeste gevallen een goedkoop alternatief voor de afzonderlijke glasverzekering. Wij geven u graag een vrijblijvend advies.

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Uw hoortoestel verzekeren?

Dé voordelige verzekering voor hoortoestellen, solo-apparatuur en apparatuur bij een cochleaire implantatie:

De verzekeringsdeskundige

De verzekeringsdeskundige is een initiatief van Laponder Voortman en Voortman Assurantiën uit Enschede.
Wij verzorgen niet alleen uw verzekeringen, maar geven ook advies over uw hypotheek, pensioen en financiën.
Kijk daarom voor meer informatie, de dienstverleningsdocumenten, schadeformulieren en alle zaken die onze dienstverlening en ons bedrijf aangaat op onze websites.

Onze mensen

Nicole Voortman

Directie, Financiën

Stephan Voortman

Directie, Buitendienst

Lolke Jan Lolkema

Directie, Buitendienst

Wat onze klanten zeggen

Wij vinden het erg belangrijk te weten hoe onze klanten onze service waarderen. Hier leest u hoe anderen ons waarderen.

Wilt u ook een beoordeling geven via Google?

Ontzettend goed geholpen door Lolke. Er wordt met oprechte behulpzaamheid met je meegedacht om alles rond te krijgen. Echt een aanrader!

Correcte service door mensen met verstand van zaken. Kan ze iedereen aanbevelen.


Super goed geholpen zoals altijd.
Ons kantoor

Gronausestraat 3
7533 BV Enschede

info@hypotheekdeskundige.nl
Tel.: +31 (0)534 356 356

Laat een bericht achter

Met dit contactformulier kunt u korte berichten of een contactverzoek voor ons achterlaten.

  Ik ga akkoord met de Privacyverklaring.